0-372-32.80.00 / 0-232-71.83.00

office@electroputerevfu.ro

La drum...impreuna!

cercetare

Proiect cercetare dezvoltare in parteneriat cu INMA București

Electroputere VFU Pașcani SA a încheiat contractul de finanțare pentru proiecte de execuție, nr. 5PTE/2016, cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în cadrul PN III, Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare.

În cadrul acestui program primul proiect este de tipul „Transfer la operatorul economic” și are titlul de „Creșterea competitivității S.C. ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA prin asimilarea în fabricație a unui Sistem de rulare inteligent, destinat echipamentelor de transport terestru general și tehnologic”. Partenerul în cadrul proiectului este INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA.

Obiectivele specifice, propuse au fost realizate în totalitate prin parcurgerea cu succes a următoarelor etape:

Etapa 1: Stabilirea soluției optime și elaborarea proiectului de execuție pentru prototip, (Octombrie – Decembrie 2016).

 

Etapa 2: Realizarea fizica a prototipului pentru sistemul de rulare; Testarea prototipului in condiții reale de funcționare; Elaborarea documentației tehnice de realizarea a produsului si elaborare Carte tehnica, (Ianuarie – Decembrie 2017).

 

Etapa 3: Elaborare Caiet de sarcini si definitivarea proiectului. - Elaborarea documentației de pregătire a fabricației. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor obținute si brevetarea produsului, (Ianuarie – Septembrie 2018).

În vederea diseminării rezultatelor, cei doi parteneri au participat la diferite evenimente naționale sau internaționale, conform planului de diseminare, stabilit.

Titlul cererii de brevatare: „ Sistem de rulare inteligent pentru mijloacele de transport rutiere”, Nr. cerere A00108/20.02.2018.

Pentru realizarea proiectului s-a plecat de la un nivel de maturitatea tehnologica TRL 5 reprezentat de o serie de realizări anterioare, in cadrul unor proiecte de cercetare realizate de către INMA – București, finalizate cu rapoarte de experimentări si testări in laborator si in condiții de exploatare, valabile pentru model experimental.

            La finalizarea proiectului se ajunge la un nivel de maturitatea tehnologica la scara reala, TRL 6, respectiv prototip pentru un Sistem de rulare inteligent a cărui componenţă a fost prezentată anterior, care îndeplinește toate funcțiile cerute sistemului real si care a fost testat in condiții reale si fidele celor din exploatare.

Bogh

Toate drepturile rezervate © electroputerevfu.ro 2017
Concept Piatadesiteuri.ro